Vị trí địa lý của Quan Lạn

Vị trí địa lý của Quan Lạn

Quan Lạn vùng biển xinh đẹp có vị trí địa lý thuận lợi cho mọi hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa từ trước đến nay. Là hòn đảo nằm ở khu vực miền bắc có vị  trí trên vịnh Bái Tử Long. Về điều kiện tự nhiên Do có vị trí trên vịnh Bái Tử Long nên khí

Read more